ЦЕУ Активности

Април - 2015

27.04 - 30.04
 1. Ажурирање и обработка на Агро база асистент (табели) на Земјоделски факултет.
 2. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење (електронско тестирање).
 3. Одобрување на 15 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  17

  Електронска пошта :

  93

  Конверзации :

  33

20.04 - 24.04
 1. Анализа на Агро база асистент на Земјоделски факултет.
 2. Техничка обработка и прикачување на нови книги во еБиблиотека.
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење, УГД Scholar и УГД журнали.
 4. Одобрување на 55 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  16

  Електронска пошта :

  177

  Конверзации :

  14

13.04 - 17.04
 1. Ажурирање (upgrade) на Moodle платформата од v2.8.3+ во v2.8.5+.
 2. Ажурирање (update) на модули (BigBlueButton v0.9.0) во Moodle платформата.
 3. Ажурирање (upgrade) на УГД Scholar од v6.34 во v6.35.
 4. Ажурирање (update) на серверите на УГД Scholar и еБиблиотека.
 5. Одобрување на 15 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  29

  Електронска пошта :

  77

  Конверзации :

  24

06.04 - 09.04
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (137 студенти), Англиски јазик (37 студенти) и Француски јазик.
 2. Ажурирање на веб страницата на еРепозиториум (125 ресурси, ISBN).
 3. Креирање на скрипта за приказ на вкупен број (најавени корисници, е-книги, прегледи, преземени е-книги) на веб страницата еБиблиотека.
 4. Ажурирање на веб страницата на JS журнали - Економски факултет (рецензија на трудови и темплејт).
 5. Одобрување на 21 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  20

  Електронска пошта :

  83

  Конверзации :

  32

30.03 - 03.04
 1. Техничка обработка и прикачување на нови зборници и каталози на е-Библиотека.
 2. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (374 студенти).
 3. Ажурирање на веб страницата за Виртуелниот УГД 360 Кампус (стари и нови кратки URL линкови).
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење и е-Репозиториум.
 5. Одобрување на 65 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  27

  Електронска пошта :

  119

  Конверзации :

  36

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..