ЦЕУ Активности

Април - 2017

24.04 - 28.04
 1. Дводневна презентација на УГД системите на преставници од „Висше Училище по Агробизнес и Развитие на Регионите“, Пловдив, Р. Бугарија.
 2. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 3. Обука и ажурирање на Базата за пестициди на УГД од Земјоделски факултет.
 4. Техничка обработка и прикачување книги во е-Библиотека (14 книги).
 5. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (10 интервенции).
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (47/11869 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  28

  Електронска пошта :

  17

  Конверзации :

  10

10.04 - 13.04
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (2 студенти) и Универзитетски предмети (101 студенти).
 2. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 3. Техничка поддршка на Ф. за информатика за Зборникот во ЈС системот.
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (10 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (9/11822 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  30

  Конверзации :

  5

03.04 - 07.04
 1. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: март, 2017).
 2. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (370 студенти).
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Техничка поддршка на Ф. за информатика за Зборникот во ЈС системот.
 5. Поставување на неактивни корисници во 26 Универзитетски предмети на е-Учење.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (7 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (8/11813 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  18

  Електронска пошта :

  10

  Конверзации :

  8

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..