ЦЕУ Активности

Август - 2017

28.08 - 01.09
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (1 студент) и Универзитетските предмети (109 студенти).
 2. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 3. Евиденција на датуми за електронско полагање кај 26 Универзитетски предмети.
 4. Бришење на кориснички резултати постари од 2 месеци од електронските испити на 26 Универзитетски предмети (>2000 студенти).
 5. Ажурирање на JAPS зборникот на Земјоделски факултет во ЈС системот.
 6. Тестирање и припрема на Мoodle2 платформата за надоградба во v3.2.4+ верзија.
 7. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 8. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (6 интервенции).
 9. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (10/12155 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  35

  Електронска пошта :

  36

  Конверзации :

  2

21.08 - 25.08
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (175 студенти).
 2. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 3. Бришење на неактивни курсеви на системот за е-Учење (94 курсеви).
 4. Евиденција на датуми за електронско полагање кај 26 Универзитетски предмети.
 5. Креирање на нов зборник во ЈС системот (BJAMI).
 6. Прикачување на трудови во ЈС системот на Филко зборникот на Филолошки факултет.
 7. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 8. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (4 интервенции).
 9. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (25/12145 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  30

  Електронска пошта :

  40

  Конверзации :

  12

14.08 - 18.08
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (50 студенти).
 2. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 3. Бришење на неактивни курсеви на системот за е-Учење (107 курсеви).
 4. Евиденција на датуми за електронско полагање кај 26 Универзитетски предмети.
 5. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (20/12120 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  16

  Електронска пошта :

  14

  Конверзации :

  10

07.08 - 11.08
 1. Бришење на неактивни курсеви на системот за е-Учење (39 курсеви).
 2. Евиденција на датуми за електронско полагање кај 26 Универзитетски предмети.
 3. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (2 интервенции).
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (0/12100 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  5

  Електронска пошта :

  15

  Конверзации :

  /

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..