ЦЕУ Активности

Февруари - 2015

23.02 - 27.02
 1. Креирање на веб страница за Виртуелниот УГД 360 Кампус и ажурирање (слики) на (Скопје, Штип (Кампус 2, Спортско рекреативниот центар, Спортска сала Јордан Мијалков)).
 2. Ажурирање (upgrade) на Moodle платформата од v2.8.1+ во v2.8.3+.
 3. Ажурирање (update) на модули (BigBlueButton v0.9.0) во Moodle платформата.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење, е-библиотека (најава), УГД Scholar и УГД журнали.
 5. Ажурирање на Упатство за Електронско Тестирање (V2.0).
 6. Одобрување на 75 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  39

  Електронска пошта :

  111

  Конверзации :

  35

16.02 - 20.02
 1. Ажурирање (слики) на Виртуелниот УГД 360 Кампус (Амзибегово, Кочани, Прилеп, Пробиштип, Виница, Штип (Лаборатории, Ректорат, Економски, Медицински факултет, Музичка, Ликовна академија)).
 2. Спроведување на електронско тестирање по предметот Англиски јазик (273 студенти).
 3. Техничка обработка и внесување на трудови во УГД репозиториум (15 трудови).
 4. Ажурирање (update) на УГД Scholar профилите за УГД проекти.
 5. Прикачување на нови книги и каталози во еБиблиотека.
 6. Одобрување на 120 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  112

  Конверзации :

  39

09.02 - 13.02
 1. Ажурирање (слики) на Виртуелниот УГД 360 Кампус (Гевгелија, Струмица).
 2. Спроведување на електронско тестирање по предметот Англиски јазик (273 студенти).
 3. Техничка обработка и внесување на трудови во УГД репозиториум (20 трудови).
 4. Ажурирање (update) на УГД Scholar за кратки линкови (URL).
 5. Ажурирање на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (200 прашања).
 6. Одобрување на 102 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  57

  Електронска пошта :

  149

  Конверзации :

  60

02.02 - 06.02
 1. Ажурирање (слики) на Виртуелниот УГД 360 Кампус (Кавадарци, Скопје).
 2. Техничка обработка и внесување на трудови во УГД репозиториум (40 трудови).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење и УГД журнали.
 4. Ажурирање (update, backup) на серверите на УГД Scholar и еБиблиотека.
 5. Одобрување на 196 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  61

  Електронска пошта :

  144

  Конверзации :

  42

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..