ЦЕУ Активности

Февруари - 2017

20.02 - 24.02
 1. Ажурирање (upgrade) на Moodle платформата од v3.0.5+ во v3.2.1+.
 2. Инсталирање на нова PHP верзија (v7.1.1) на серверот на е-Учење.
 3. Ажурирање на Агро база асистент (obp.ugd.edu.mk) на Земјоделски факултет.
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење и УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (17 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (42/11685 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  44

  Електронска пошта :

  30

  Конверзации :

  18

13.02 - 17.02
 1. Додавање на три типа на соопштенија на Почетната страница во Моодле 2 платформата.
 2. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (163 студенти).
 3. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 4. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 5. Ажурирање на привилегии за менаџирање на списанија во ЈС системот.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (10 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (120/11643 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  64

  Електронска пошта :

  35

  Конверзации :

  18

06.02 - 10.02
 1. Спроведување на Обука на Кампус 2 за креирање и ажурирање на новиот зборник на Правен факултет во ЈС системот.
 2. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (353 студенти).
 3. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 4. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 5. Доделување привилегии за менаџирање на списанија во ЈС системот.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (116/11523 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  58

  Електронска пошта :

  80

  Конверзации :

  20

30.01 - 03.02
 1. Спроведување на Обука на Кампус 2 за креирање и ажурирање на новиот зборник на ФТБЛ во ЈС системот (9 трудови).
 2. Објавување на новиот зборник на Земјоделски факултет во ЈС системот (5 трудови).
 3. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (51 студенти).
 4. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 6. Евиденција на термини за електронско полагање во системот за е-Учење.
 7. Доделување привилегии за менаџирање на списанија во ЈС системот.
 8. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење и УГД Scholar.
 9. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (9 интервенции).
 10. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (55/11407 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  35

  Конверзации :

  6

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..