ЦЕУ Активности

Јануари - 2015

23.01 - 27.01
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Англиски јазик (227 студенти).
 2. Инсталација и конфигурација на нови VM на XEN сервер.
 3. Реализација на Виртуелниот УГД 360 Кампус.
 4. Ажурирање (update) на серверот на BigBlueButton v0.9.0 за снимање на видео конференции преку moodle2 платформата на УГД.
 5. Техничка обработка и прикачување на 22 нови книги во еБиблиотека.
 6. Одобрување на 102 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  42

  Електронска пошта :

  88

  Конверзации :

  35

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..