ЦЕУ Активности

Јануари - 2017

23.01 - 27.01
 1. Обука за креирање и ажурирање на нови Зборници (Палимпсест) во ЈС системот (7 трудови).
 2. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (244 студенти).
 3. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 4. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 5. Евиденција на термини за електронско полагање во системот за е-Учење.
 6. Доделување привилегии за менаџирање на списанија во ЈС системот.
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (131/11352 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  26

  Електронска пошта :

  35

  Конверзации :

  5

17.01 - 20.01
 1. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 2. Евиденција на термини за електронско полагање во системот за е-Учење.
 3. Доделување привилегии за менаџирање на списанија во ЈС системот.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  6

  Електронска пошта :

  11

  Конверзации :

  2

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..