ЦЕУ Активности

Јули - 2015

13.07 - 16.07
 1. Инсталација на SimpleSAMLphp апликација за автентикација во е-Библиотека (УГД форма за најава на корисници).
 2. Конфигурација на Apache серверот на е-Библиотека (SSL).
 3. Одобрување на 23 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  33

  Електронска пошта :

  16

  Конверзации :

  14

06.07 - 10.07
 1. Креирање на извештај за спроведеното Електронско тестирање - 2015 (19 предмети, 29 квиза, 3683 студенти)
 2. Ажурирање (upgrade) на PHP и Apache серверот на е-Библиотека.
 3. Ажурирање на публикации во е-Репозиториум (50 трудови).
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-учење.
 5. Одобрување на 60 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  17

  Електронска пошта :

  68

  Конверзации :

  15

29.06 - 03.07
 1. Креирање на извештај за спроведеното Електронско тестирање - 2015 (19 предмети, 29 квиза, 3683 студенти)
 2. Креирање профил на УГД Scholar за поделба на наставниот кадар на сите УГД факултети (лични профили).
 3. Ажурирање (update) на серверот на е-Библиотека.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-учење.
 5. Одобрување на 47 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  33

  Електронска пошта :

  82

  Конверзации :

  18

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..