ЦЕУ Активности

Јули - 2017

17.07 - 21.07
 1. Бришење на неактивни курсеви во системот за е-Учење (303 курсеви).
 2. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 3. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (8 интервенции).
 4. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (0/12100 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  /

  Електронска пошта :

  /

  Конверзации :

  /

10.07 - 14.07
 1. Бришење на неактивни курсеви во системот за е-Учење (83 курсеви).
 2. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 3. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (10 интервенции).
 4. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (0/12100 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  2

  Електронска пошта :

  1

  Конверзации :

  1

03.07 - 07.07
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (1 студент) и Универзитетските предмети (1 студент).
 2. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 3. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (2 интервенции).
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (12/12100 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  7

  Електронска пошта :

  5

  Конверзации :

  4

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..