ЦЕУ Активности

Јуни - 2015

22.06 - 26.06
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети во повеќе градови (752 студенти).
 2. Креирање на Дневен извештај за тековните Универзитетски предмети (20 отворени квиза).
 3. Ажурирање (upgrade) на УГД Scholar од v6.35 во v6.36.
 4. Ажурирање (update) на серверот на УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-учење и УГД Scholar.
 6. Одобрување на 60 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  54

  Електронска пошта :

  103

  Конверзации :

  35

15.06 - 19.06
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети во повеќе градови (1722 студенти).
 2. Креирање на Дневен извештај за тековните Универзитетски предмети (84 отворени квиза).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-учење.
 4. Одобрување на 53 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  73

  Електронска пошта :

  123

  Конверзации :

  33

08.06 - 12.06
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети во повеќе градови (856 студенти).
 2. Креирање на Дневен извештај за тековните Универзитетски предмети (20 отворени квиза).
 3. Обновување на Агро база асистент (форма за најава) на Земјоделски факултет.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-учење.
 5. Одобрување на 60 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  102

  Електронска пошта :

  122

  Конверзации :

  54

01.06 - 05.06
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети во повеќе градови (170 студенти).
 2. Обновување на Агро база асистент (насловна, култури) на Земјоделски факултет.
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-учење.
 4. Одобрување на 50 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  70

  Електронска пошта :

  64

  Конверзации :

  29

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..