ЦЕУ Активности

Јуни - 2017

26.06 - 30.06
 1. Техничка поддршка за списанието BSSR на Правен факултет во ЈС системот.
 2. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (236 студенти).
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (73/12088 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  20

  Електронска пошта :

  42

  Конверзации :

  10

19.06 - 23.06
 1. Техничка поддршка за списанието Geologica Macedonica и JAPS во ЈС системот.
 2. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (10 студенти), Универзитетските предмети (1005 студенти) и други предмети (13 студенти).
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (8 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (70/12015 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  60

  Електронска пошта :

  68

  Конверзации :

  15

12.06 - 16.06
 1. Техничка поддршка за списанието Geologica Macedonica и Воспитание во ЈС системот.
 2. Конфигурација на cron за ажурирање на нови податоци во Moodle платформата.
 3. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (869 студенти).
 4. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 5. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (10 интервенции).
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (2/11945 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  20

  Електронска пошта :

  24

  Конверзации :

  6

05.06 - 09.06
 1. Техничка поддршка за списанието JAPS на Земјоделски факултет во ЈС системот.
 2. Техничка обработка и прикачување книги во е-Библиотека (3 книги).
 3. Евиденција на датуми за електронско полагање кај 26 Универзитетски предмети.
 4. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (5 студенти) и Универзитетските предмети (1144 студенти).
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (8 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (55/11943 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  10

  Електронска пошта :

  15

  Конверзации :

  4

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..