ЦЕУ Активности

Мај - 2016

23.05 - 27.05
 1. Инсталација на нов сервер за пристап до веб апикацијата на е-Библиотека (Linux Debian 8.4).
 2. Евидентирање на датуми за електронско полагање по Универзитетските предмети.
 3. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (43 студенти).
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-Учење, УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (11/10401 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  43

  Електронска пошта :

  63

  Конверзации :

  12

16.05 - 20.05
 1. Конфигурација и инсталација на сервери на Факултетот за Информатика (3 XEN сервери).
 2. Ажурирање на листата на „Повик за трудови“ на Филолошки факултет во ЈС системот.
 3. Ажурирање на профилот УГД факултети на УГД Scholar (php скрипта за приказ на: Наставници, Соработници, Декан, Продекан, Ажурирани наставници, Ажурирани соработници)
 4. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (410 студенти).
 5. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-Учење, УГД Scholar.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (47/10390 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  66

  Електронска пошта :

  35

  Конверзации :

  10

09.05 - 13.05
 1. Ажурирање на новата база на пестициди (должина на називи и текстови)
 2. Конфигурација на серверот за пристап до новата платформа на УГД Scholar (IP адреси).
 3. Ажурирање на профилот УГД факултети на УГД Scholar (php скрипта за приказ на: Наставници, Соработници, Декан, Продекан)
 4. Техничка обработка и прикачување на нови зборници во е-Библиотека.
 5. Конфигурација и инсталација на сервери на Факултетот за Информатика (1 XEN сервер).
 6. Ажурирање (update) на модулите: bigbluebuttonbn, recordingsbn во Moodle платформата (BigBlueButton v0.9.0).
 7. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-Учење, е-Репозиториум, УГД Scholar.
 8. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 9. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (23/10343 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  83

  Електронска пошта :

  38

  Конверзации :

  25

03.05 - 06.05
 1. Ажурирање на новата база на пестициди (должина на називи и текстови)
 2. Проверка на податоците на сите профили во новиот УГД Scholar (372/372 кориснички профили).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-Учење.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (10/10320 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  27

  Електронска пошта :

  47

  Конверзации :

  15

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..