ЦЕУ Активности

Март - 2015

23.03 - 27.03
 1. Креирање на скрипта за приказ на вкупен број (веб страници, публикации, УГД проекти, прегледи) на веб страницата УГД Scholar.
 2. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (369 студенти).
 3. Техничка обработка и прикачување на нови книги во е-Библиотека.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење и е-Репозиториум.
 5. Одобрување на 74 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  48

  Електронска пошта :

  111

  Конверзации :

  19

16.03 - 20.03
 1. Конфигурација на веб серверот на УГД и пуштање на новата веб страница за Виртуелниот УГД 360 Кампус.
 2. Скенирање на безбедноста на веб апликацијата УГД 360.
 3. Проверка на состојба на внесени прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (27 предмети).
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење и е-библиотека.
 5. Одобрување на 70 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  27

  Електронска пошта :

  93

  Конверзации :

  22

09.03 - 13.03
 1. Ажурирање на веб страницата за Виртуелниот УГД 360 Кампус (почетна, за нас, контакт).
 2. Конфигурација на XEN серверот за виртуелни машини (хардвер, софтвер).
 3. Ажурирање (update) на нови модули во УГД Scholar платформата.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење, е-библиотека, УГД Scholar и УГД журнали.
 5. Одобрување на 80 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  26

  Електронска пошта :

  86

  Конверзации :

  19

02.03 - 06.03
 1. Ажурирање (слики) на Виртуелниот УГД 360 Кампус (Кампус 2, Лаборатории, Ректорат).
 2. Ажурирање на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (120 прашања).
 3. Ажурирање на еБиблиотека (најава, кратки линкови).
 4. Конфигурација на XEN серверот за виртуелни машини.
 5. Одобрување на 95 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  31

  Електронска пошта :

  73

  Конверзации :

  41

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..