ЦЕУ Активности

Март - 2016

28.03 - 01.04
 1. Бришење на неактивни корисници во системот за е-Учење (3100 корисници).
 2. Миграција на корисници и нивни податоци од старата верзија на УГД Scholar во новата верзија (91 кориснички профили).
 3. Ажурирање (update) на серверите на е-Библиотека (18 пакети), УГД Scholar (17 пакети), JS систем (186 пакети).
 4. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (27 студенти).
 5. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-Учење.
 6. Обновување на Агро база асистент на Земјоделски факултет.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 8. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: март, 2016).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  42

  Електронска пошта :

  30

  Конверзации :

  20

21.03 - 25.03
 1. Обновување на Агро база асистент на Земјоделски факултет.
 2. Инсталирање на нов систем на УГД Scholar (Drupal 7) и миграција на податоци од старата верзија на УГД Scholar (Drupal 6).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-Учење.
 4. Техничка обработка и прикачување на нови книги во е-Библиотека.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 6. Одобрување на 20 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  45

  Конверзации :

  25

14.03 - 18.03
 1. Обновување на Агро база асистент на Земјоделски факултет.
 2. Ажурирање (upgrade) на УГД Scholar од v6.37 во v6.38.
 3. Тестирање на нов плагин за автентикација (saml2) во системот за е-Учење
 4. Конфигурација на новиот Ubuntu сервер за новата верзија на УГД Scholar (Drupal 7, MySQL, PHP, итн.).
 5. Додавање на нови линкови, содржини за Филолошки факултет во JS системот (темплејт и форма за апстракт).
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 7. Одобрување на 10 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  30

  Електронска пошта :

  40

  Конверзации :

  15

07.03 - 11.03
 1. Обновување на Агро база асистент на Земјоделски факултет.
 2. Креирање на нов Ubuntu сервер за новата верзија на УГД Scholar (Drupal 7).
 3. Техничка обработка и прикачување на нови книги во е-Библиотека.
 4. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање.
 5. Доделување на привилегии за ажурирање на податоци во УГД Scholar (проекти).
 6. Техничка поддршка на УГД репозиториум (секојдневно регенерирање на апстракти).
 7. Ажурирање на веб апликации на УГД: ЦЕУ.
 8. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 9. Одобрување на 20 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  60

  Електронска пошта :

  45

  Конверзации :

  25

29.02 - 04.03
 1. Обновување на Агро база асистент на Земјоделски факултет.
 2. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: февруари, 2016).
 3. Ажурирање (update) на серверите на е-Библиотека и УГД Scholar.
 4. Доделување на привилегии за креирање на курсеви во системот за е-Учење.
 5. Креирање и праќање извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 6. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-Учење.
 7. Одобрување на 15 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  53

  Електронска пошта :

  40

  Конверзации :

  20

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..