ЦЕУ Активности

Ноември - 2014

24.11 - 28.11
 1. Конфигурација на серверот на BigBlueButton v0.9.0 за снимање на видео конференции преку moodle2 платформата на УГД.
 2. Техничка обработка и внесување на трудови во УГД репозиториум (15 трудови).
 3. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (278 прашања).
 4. Ажурирање на статистика на moodle2 платформата.
 5. Одобрување на 105 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  85

  Електронска пошта :

  177

  Конверзации :

  63

17.11 - 21.11
 1. Внесување на трудови за „Воспитание бр.13 2014“ во ЈС системот (11 трудови).
 2. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (153 прашања).
 3. Конфигурација на виртуелни машини на XenServer 6.2.
 4. Ажурирање (update) на Moodle платформата од v2.7.2+ во v2.7.3+.
 5. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење, УГД Scholar и УГД журнали.
 6. Одобрување на 70 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  129

  Конверзации :

  45

10.11 - 14.11
 1. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење, е-библиотека (10 книги), УГД Scholar и УГД журнали.
 2. Инсталација на тест сервер на ЦЕУ со XenServer 6.2.
 3. Преинсталација на компјутерите во ЦЕУ (6 компјутери).
 4. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (35 прашања).
 5. Поврзување и тестирање на BigBlueButton v0.9.0 на новиот сервер за снимање на видео конференции преку moodle2 платформата на УГД.
 6. Одобрување на 50 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  45

  Електронска пошта :

  105

  Конверзации :

  42

03.11 - 07.11
 1. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (30 прашања).
 2. Инсталација на BigBlueButton v0.9.0 на новиот сервер за снимање на видео конференции преку moodle2 платформата на УГД.
 3. Ажурирање (upgrade) на PHP v5.6.0 во moodle2 системот.
 4. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (100 студенти) и Интернет програмирање (70 студенти).
 5. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење и УГД журнали.
 6. Одобрување на 29 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  68

  Конверзации :

  27

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..