ЦЕУ Активности

Ноември - 2015

23.11 - 27.11
 1. Креирање на извештаи за електронското тестирање на Универзитетските предмети (11 предмети).
 2. Ажурирање на еБиблиотека (PDF).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со УГД Scholar и е-Библиотека (е-Книги).
 4. Одобрување на 60 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  31

  Електронска пошта :

  20

  Конверзации :

  10

16.11 - 20.11
 1. Додавање нова листа во root директориумот на УГД Scholar за спречување на ботови.
 2. Ажурирање на еБиблиотека (интерфејс).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со е-Учење.
 4. Одобрување на 55 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  26

  Електронска пошта :

  45

  Конверзации :

  20

09.11 - 13.11
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (130 студенти).
 2. Инсталација и конфигурирање на модули за УГД Scholar (Drupal 7).
 3. Техничка обработка и прикачување на нови книги во еБиблиотека.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со е-Учење.
 5. Одобрување на 60 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  50

  Конверзации :

  10

02.11 - 06.11
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (130 студенти).
 2. Инсталација на нов сервер (Ubuntu Server - v14.04 LTS) и нова платформа на УГД Scholar (Drupal 7).
 3. Додавање на нов линк на Медицински факултет во JS системот (темплејт и форма за апстракт).
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со е-Учење.
 5. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: септември и октомври, 2015).
 6. Одобрување на 50 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  31

  Електронска пошта :

  35

  Конверзации :

  24

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..