ЦЕУ Активности

Октомври - 2014

27.10 - 31.10
 1. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (240 прашања).
 2. Евиденција за активностите на студентите по предметот Информатика на 14 факултети на УГД.
 3. Техничка поддршка на новиот зборник (3-2014) на Факултетот за Информатика.
 4. Превод на термини во moodle2 платформата на УГД (24 термини).
 5. Подготовка и тестирање за превод на термини во JS системот на УГД.
 6. Поставувања и надградба на безбедноста (лозинки) во moodle2 платформата на УГД.
 7. Инсталација на нов сервер за снимање на видео конференции преку moodle2 платформата на УГД.
 8. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење и УГД журнали.
 9. Одобрување на 23 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  38

  Електронска пошта :

  96

  Конверзации :

  34

20.10 - 24.10
 1. Креирање на прашања за Влезен/Тест колоквиум за Електронско полагање по предметот Информатика.
 2. Техничка обработка и прикачување на 9 нови книги во е-Библиотека.
 3. Креирање на форма во JS системот за преземање на документи (Формулар за рецензенти, Темплејт за уредување на годишен зборник).
 4. Евиденција за активностите на студентите по предметот Информатика на 14 факултети на УГД.
 5. Внесување на прашања во системот за е-учење за влезен тест (30 прашања).
 6. Одобрување на 50 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  32

  Електронска пошта :

  69

  Конверзации :

  33

13.10 - 17.10
 1. Ажурирање на наставници и соработници на предметот Информатика во е-учење.
 2. Евиденција за ажурирање на прашања за електронско тестирање во системот за е-учење.
 3. Тестирање на модулот (видео конференција) во moodle2 платформата на УГД.
 4. Бришење на курсеви во системот за е-учење.
 5. Одобрување на 43 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  65

  Конверзации :

  45

06.10 - 10.10
 1. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење, е-библиотека, репозиториум и УГД журнали.
 2. Ажурирање (update) на серверите на УГД Scholar и еБиблиотека.
 3. Ажурирање на страницата на ЦЕУ (активности, статистика).
 4. Инсталација и тестирање на УГД Scholar (Drupal 7) на тест серверот на ЦЕУ.
 5. Одобрување на 52 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  38

  Електронска пошта :

  55

  Конверзации :

  13

29.09 - 03.10
 1. Ажурирање (update) и инсталација на нови модули на виртуелниот BigBlueButton сервер.
 2. Тестирање на модулот (видео конференција) во moodle2 платформата на УГД и снимање на 2 видеа (20 минути).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење, ResearchGate.
 4. Техничка обработка и прикачување на нови книги во е-Библиотека.
 5. Одобрување на 45 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  30

  Електронска пошта :

  37

  Конверзации :

  28

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..