ЦЕУ Активности

Октомври - 2016

25.10 - 28.10
 1. Ажурирање на PALIMPSEST / ПАЛИМПСЕСТ списание на ЈС системот.
 2. Обновување квизови за електронско полагање на Универзитетски предмети.
 3. Евиденција на термини за електронско полагање во системот за е-Учење.
 4. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (5 студенти).
 5. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 6. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 7. Ажурирање (update, backup) на серверите на УГД Scholar и еБиблиотека.
 8. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење.
 9. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 10. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (68/10924 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  32

  Електронска пошта :

  10

  Конверзации :

  8

17.10 - 21.10
 1. Креирање и конфигурација на 15 Виртуелни машини на 3 сервери во серверската соба на Факултетот за информатика.
 2. Евиденција на термини за електронско полагање во системот за е-Учење.
 3. Ажурирање на веб страницата на ЦЕУ и DROP.
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење и ЈС системот.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (15/10856 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  20

  Електронска пошта :

  14

  Конверзации :

  10

10.10 - 14.10
 1. Ажурирање на PALIMPSEST / ПАЛИМПСЕСТ списание на ЈС системот.
 2. Презентација, Обука, Проект „Click“.
 3. Водење евиденција во архива на ЦЕУ.
 4. Евиденција на термини за електронско полагање.
 5. Чистење на темп директориум на системот за е-Учење.
 6. Ажурирање на веб страницата на ЦЕУ.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (50/10841 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  10

  Конверзации :

  8

03.10 - 07.10
 1. Прикачуавње книги на е-Библиотека.
 2. Тестирање на приватни и јавни виртуелни машини на Xen серверите во серверска соба на Факултетот за информатика.
 3. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 4. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (16/10791 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  30

  Електронска пошта :

  20

  Конверзации :

  12

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..