ЦЕУ Активности

Септември - 2014

22.09 - 26.09
 1. Тестирање на модулот (видео конференција) во moodle2 платформата на УГД од Штип и Струмица.
 2. Тестирање на новата верзија (v2.4.5) на системот за УГД журнали (тест серверот на ЦЕУ).
 3. Генерирање на статистички податоци за корисниците директно од базата на податоци на moodle2 платформата.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со УГД Scholar и УГД журнали.
 5. Техничка обработка и прикачување на 6 нови книги во е-Библиотека.
 6. Одобрување на 40 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  29

  Електронска пошта :

  47

  Конверзации :

  38

15.09 - 19.09
 1. Ажурирање (update) на Moodle платформата од v2.7.1+ во v2.7.2+.
 2. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (15 прашања).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со електронско тестирање.
 4. Подготовка на текст и слики за монографија.
 5. Одобрување на 35 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  38

  Електронска пошта :

  33

  Конверзации :

  20

08.09 - 12.09
 1. Ажурирање на скрипти за PDF форми во е-Библиотека.
 2. Тестирање на форма за рецензија и темплејт на УГД журнали.
 3. Инсталација на нов софтвер на 15 компјутери за спроведување на наставната програма.
 4. Ажурирање на веб страниците на УГД Scholar и ЦЕУ.
 5. Одобрување на 52 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  33

  Конверзации :

  27

01.09 - 05.09
 1. Техничка обработка и прикачување на 5 нови книги во е-Библиотека.
 2. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (60 прашања).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: УГД журнали, репозиториум.
 4. Техничка поддршка на УГД журнали (2 Зборници)
 5. Одобрување на 64 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  34

  Електронска пошта :

  41

  Конверзации :

  19

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..