ЦЕУ Активности

Септември - 2015

28.09 - 02.10
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети.
 2. Ажурирање (update) на веб апликацијата е-Библиотека (дизајн, привилегии).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-Учење (привилегии) и е-Библиотека (е-Книги).
 4. Одобрување на 60 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  26

  Електронска пошта :

  88

  Конверзации :

  22

21.09 - 25.09
 1. Евиденција на неактивни курсеви во системот на еУчење (>200 курсеви).
 2. Ажурирање (update) на апликацијата УГД Scholar(ctools, elysia_cron, link, feeds, views, spaces, nodeformcols).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-учење и УГД Scholar.
 4. Дистрибуција на резултати од е-Тестирање на Универзитетските предмети (19 предмети, 1040 студенти).
 5. Одобрување на 65 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  77

  Конверзации :

  20

14.09 - 18.09
 1. Евидентирање на активни курсеви на е-Учење (250 курсеви).
 2. Ажирирање на насловна страна на повеќе факултети во JS системот.
 3. Креирање на извештаи за електронското тестирање на Универзитетските предмети (19 предмети).
 4. Одобрување на 50 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  80

  Конверзации :

  28

07.09 - 11.09
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети во повеќе градови (278 студенти).
 2. Евидентирање на активни курсеви на е-Учење (300 курсеви, 26 професори).
 3. Креирање на извештаи за електронското тестирање на Универзитетските предмети (15 предмети).
 4. Ажурирање (upgrade) на УГД Scholar од v6.36 во v6.37.
 5. Одобрување на 40 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  50

  Електронска пошта :

  100

  Конверзации :

  30

31.08 - 04.09
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети во повеќе градови (158 студенти).
 2. Евидентирање на активни курсеви на е-Учење (120 курсеви, 12 професори).
 3. Креирање на извештаи за електронското тестирање на Универзитетските предмети (15 предмети).
 4. Ажурирање (update) на серверот на еБиблиотека.
 5. Одобрување на 35 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  63

  Конверзации :

  20

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..