ЦЕУ Активности

Септември - 2016

26.09 - 30.09
 1. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: август, 2016).
 2. Креирање и конфигурација на приватни виртуелни машини на Xen сервери во серверска соба на Факултетот за информатика.
 3. Чистење на темп директориум на системот за е-Учење.
 4. Ажурирање на веб страницата на ЦЕУ.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (32/10775 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  23

  Електронска пошта :

  20

  Конверзации :

  10

19.09 - 23.09
 1. Креирање и конфигурација на приватни виртуелни машини на Xen сервери во серверска соба на Факултетот за информатика.
 2. Креирање на нова страница за рецензија на трудови и темплејт во ЈС системот за Земјоделски факултет.
 3. Објавување на е-Каталог 2015 на е-Библиотека.
 4. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (3 студенти).
 5. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 6. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (34/10743 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  20

  Електронска пошта :

  18

  Конверзации :

  20

12.09 - 16.09
 1. Спроведување на електронско тестирање по 26 Универзитетски предмети (31 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (66/10709 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  44

  Електронска пошта :

  20

  Конверзации :

  10

05.09 - 09.09
 1. Спроведување на електронско тестирање по 26 Универзитетски предмети (222 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (18/10643 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  85

  Електронска пошта :

  37

  Конверзации :

  15

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..