01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..

Центар за електронско учење

Центарот за електронско учење претставува интегриран дел на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Од неговото формирање па до денес, центарот успешно работи, применувајќи ги новите технологии и ресурси во начинот на работа и во процесот на образование.

Како едукативно тело, се грижи позитивната научна атмосфера да ја пренесе на професионалниот кадар и на студентите. Во делот на едукација, Центарот го замени класичниот начин на пренесување на знаења и класичните предавања, теоретските содржини, основните технички ресурси ги замени со мултимедијални уреди, синхрони предавања, интегрирани програми и технологии.
Прочитај повеќе

Новости

03.04.2020
Видео упатство за Мудл платформата ...повеќе
07.12.2019
Одделението за електронско учење од УГД учествуваше на 9th WeB & Serbian Moodle Moot 2019 ...повеќе