More Website Templates at TemplateMonster.com!

Поддршка за е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна подршка преку e-mail и 8 часа телефонски за решавање на било каков проблем поврзан со користење на софтверот. Се грижиме за уредување и одржување на Moodle 2 платформата, тестирање на грешки и решавање на проблеми со кориснички невалидни профили. Центарот за е-учење обезбедува помош во подобрување на ефективноста на предавањето и на учењето преку развој на интерактивен дополнителен материјал достапен он-лајн за традиционалните предмети како и организирање работилници за обука поврзани со развојот и испораката на он-лајн материјали.

Во склоп на Центар за електронско учење исто така се извршуваат дополнително и следните активности:

Е-Учење – Moodle

- Редовно ажурирање на нови верзии на софтвер на веб серверот и на веб платформата на е-Учење (Windows пакети и PHP плагини).

- Спроведување на електронско тестирање по 30 Универзитетски предмети на повеќе од 4000 студенти.

- Спроведување на обуки во ЦЕУ.

- Целосна поддршка на студентите и наставниот кадар.


Е-Библиотека

- Редовно ажурирање на нови верзии на софтвер на веб серверот и на веб сервисот на Е-Библиотека (Linux пакети и PHP скрипти).

- Целосна поддршка на сите нови е-книги, е-скрипти, е-практикуми, е-списанија на УГД.


УГД Scholar

- Редовно ажурирање на нови верзии на софтвер на веб серверот и на веб платформата на УГД Scholar (Linux пакети и Drupal модули).

- Редовно чистење на кеширани податоци од: прегледани страни, табели, менија итн.

- Целосна поддршка на наставниот кадар.

- Доделување на кориснички привилегии за пристап до личните веб страници.


УГД Репозиториум

- Техничка поддршка на УГД репозиториум (обработка и прикачување на трудови; секојдневно регенерирање на апстракти и прегледи за приказ на нови трудови).


УГД Журнали

- Редовно ажурирање на нови верзии на софтвер на веб серверот и на ЈС системот (Linux пакети и PHP скрипти).

- Целосна поддршка за новите зборници и списанија на сите факултети на УГД.

- Доделување на кориснички привилегии за пристап до веб платформата.


Одржување на хардвер и софтвер на Кампус 2

- амфитеатри, предавални, простории, канцеларии.


Ажурирање на останати веб апликации на:

- ЦЕУ, Центар за електронско учење

- ДРОП, Лабораторија за дигитални ресурси и отворен пристап

- УГД 360

- ОБП, Отворена база на пестициди

- Е-Тестирање


Извештај

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..