ЦЕУ Активности

Август-Декември / 2020

01.08 - 16.12
 1. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 2. Спроведени е-тестирања (62).
 3. Број на обиди/е-тестови (5992).
 4. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (610/17278 трудови).

 • Примени и одговорени

  Електронска пошта :

  488

  Телефонски повици :

  -

  Конверзации :

  -

Архива

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..