ГалеријаОбука / Користење на веб базираната апликација за проектот "КЛИК поблиску до вашиот бизнис"

На обуката учествуваа 20 преставници од 11 Општини.

Темите кои беа опфатени на обуката:

 • - Чекори за пристап до администраторски дел на апликацијата.
 • - Чекори за додавање на нов запис во одредена категорија.Обука / Користење на платформата за е-учење - Moodle 3.0

За потребите на дел од наставниот кадар при УГД, Центарот за е-учење организираше работилници под наслов: „Користење на платформата за е-учење“

Темите кои беа опфатени во работилниците се:

Работилница 1: Запознавање со нови можности и пракса

 • - Креирање на курсеви.
 • - Додавање на активности и ресурси во курсеви.
 • - Менаџирање на кориснички привилегии во курсеви.
 • - Менаџирање на лозинки за пристап на студенти во курсеви.
 • - Преземање, преглед и оценување на семинарски задачи, именувани со кирилски букви.
 • - Промена и внесување на прашања во електронски квиз.
 • - Ефективна комуникација со студентите (Соопштенија, резултати, форуми, пораки)
 • - Разрешување на други проблеми.

Работилница 2: Користење на видео конференции преку платформата за е-Учење

 • - Креирање на BigBlueButton линкови за онлајн предавања во реално време.
 • - Менаџирање на виртуелни училници за менторски предавања.
 • - Снимање на видео предавања за студенти на дисперзирани студии.
 • - Тестирање на BigBlueButton во повеќе групи.

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..