ЦЕУ Активности

Август - 2019

12.08 - 16.08
 1. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 2. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (3 интервенции).
 3. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (164/15349 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  3

  Електронска пошта :

  5

  Конверзации :

  2

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..