ЦЕУ Активности

Февруари - 2020

24.02 - 28.02
 1. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 2. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (10 интервенции).
 3. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (48/16548 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  15

  Електронска пошта :

  11

  Конверзации :

  5

17.02 - 21.02
 1. Ажурирање на Зборник (1) и Книги (2) во е-Библиотека.
 2. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 3. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (38/16500 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  45

  Електронска пошта :

  34

  Конверзации :

  6

10.02 - 14.02
 1. Бришење на неактивни курсеви (3) од системот за е-Учење.
 2. Ажурирање (update) на модулот: bigbluebuttonbn на е-Учење платформата.
 3. Ажурирање меѓународно списание (1) во е-Журнал системот на УГД.
 4. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (280 студенти).
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (30/16462 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  55

  Електронска пошта :

  62

  Конверзации :

  5

03.02 - 07.02
 1. Бришење на неактивни корисници повеќе од 1 година од системот за е-Учење (681/9147 корисници).
 2. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (149 студенти).
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (4 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (66/16432 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  60

  Електронска пошта :

  41

  Конверзации :

  5

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..