ЦЕУ Активности

Мај - 2018

30.04 - 04.05
 1. Ажурирање на Меѓународни списанија во е-Библиотека (4 списанија).
 2. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (373 студенти).
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 6. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: април, 2018).
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (33/13542 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  17

  Електронска пошта :

  10

  Конверзации :

  2

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..