ЦЕУ Активности

Октомври - 2017

23.10 - 27.10
 1. Ажурирање (upgrade) на Администраторски интерфејс на е-Библиотека.
 2. Ажурирање на „International student symposium of medical sciences“ на Факултет за медицински науки во ЈС системот.
 3. Бришење на неактивни курсеви на системот за е-Учење (2 курсеви).
 4. Евиденција на датуми за електронско полагање кај 26 Универзитетски предмети.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (5/12339 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  18

  Електронска пошта :

  22

  Конверзации :

  5

16.10 - 20.10
 1. Техничка обработка и прикачување книги во е-Библиотека (8 книги).
 2. Евиденција на датуми за електронско полагање кај 26 Универзитетски предмети.
 3. Ажурирање на скрипта за Online присутни корисници на е-Библиотека.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (19/12334 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  15

  Електронска пошта :

  9

  Конверзации :

  12

09.10 - 13.10
 1. Ажурирање на курсевите „Соопштенија“ на секој факултет во системот на е-Учење (15 курсеви).
 2. Бришење на неактивни курсеви на системот за е-Учење (20 курсеви).
 3. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (6 интервенции).
 4. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (42/12315 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  10

  Електронска пошта :

  10

  Конверзации :

  5

02.10 - 06.10
 1. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: септември, 2017).
 2. Ажурирање (update, backup) на серверот на: ЈС журнали.
 3. Бришење на неактивни курсеви на системот за е-Учење (99 курсеви).
 4. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (35/12273 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  12

  Електронска пошта :

  10

  Конверзации :

  9

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..