ЦЕУ Активности

Декември - 2017

25.12 - 29.12
 1. Обука за UGD publishing system за списанието JAPS на Земјоделски факултет и Journal of Economics на Економски факултет.
 2. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (13 студент).
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 4. Ажурирање на е-Библиотека (1 зборник).
 5. Техничка обработка и прикачување книги во е-Библиотека (12 книги).
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (3 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (36/12725 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  16

  Електронска пошта :

  11

  Конверзации :

  9

18.12 - 22.12
 1. Обука за UGD publishing system за списанието BSSR на Правен факултет.
 2. Техничка поддршка на списанието Geologica Macedonica во ЈС системот.
 3. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (5 студенти).
 4. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (50/12689 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  15

  Електронска пошта :

  18

  Конверзации :

  10

11.12 - 15.12
 1. Ажурирање на базата за пестициди (obp.ugd.edu.mk) на Земјоделски факултет.
 2. Тестирање на плагини за анализа и извештаи во moodle тест платформата.
 3. Конфигурација на cron за ажурирање на нови податоци во Moodle платформата.
 4. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (55 студенти).
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (8 интервенции).
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (143/12639 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  47

  Електронска пошта :

  31

  Конверзации :

  15

04.12 - 08.12
 1. Инсталација на плагини за анализа и извештаи во moodle тест платформата.
 2. Обука на професори од Економски факултет за списанието во ЈС журнали.
 3. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: Ноември, 2017).
 4. Ажурирање на базата за пестициди (obp.ugd.edu.mk) на Земјоделски факултет.
 5. Конфигурација на cron за ажурирање на нови податоци во Moodle платформата.
 6. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (10 студент) и Универзитетските предмети (11 студенти).
 7. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 8. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (10 интервенции).
 9. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (5/12496 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  24

  Конверзации :

  4

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..