ЦЕУ Активности

Декември - 2018

03.12 - 07.12
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (11 студенти).
 2. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 3. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (3 интервенции).
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (28/14328 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  20

  Електронска пошта :

  25

  Конверзации :

  4

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..