ЦЕУ Активности

Февруари - 2019

18.02 - 22.02
 1. Обука на професори од ФОН за списанието во ЈС журнал системот.
 2. Бришење на неактивни корисници повеќе од 1 година од системот за е-Учење (566/9040 корисници).
 3. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (54 студенти).
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (7 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (31/14868 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  20

  Електронска пошта :

  26

  Конверзации :

  2

11.02 - 15.02
 1. Бришење на неактивни корисници повеќе од 1 година од системот за е-Учење (566/9606 корисници).
 2. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (310 студенти).
 3. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (8 интервенции).
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (45/14837 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  50

  Електронска пошта :

  42

  Конверзации :

  5

01.02 - 08.02
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (223 студенти).
 2. Ажурирање на книги во е-Библиотека (2 книги).
 3. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (209/14792 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  46

  Електронска пошта :

  32

  Конверзации :

  17

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..