ЦЕУ Активности

Јуни - 2018

25.06 - 29.06
 1. Креирање на нов број на Geologica Macedonica во JS системот.
 2. Техничка обработка и прикачување книги во е-Библиотека (11 книги).
 3. Евиденција на датуми за електронско полагање на Универзитетски предмети.
 4. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (670 студенти).
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (8 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (8/13678 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  47

  Електронска пошта :

  33

  Конверзации :

  5

18.06 - 22.06
 1. Евиденција на датуми за електронско полагање на Универзитетски предмети.
 2. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (738 студенти).
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (10 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (34/13670 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  44

  Електронска пошта :

  49

  Конверзации :

  5

11.06 - 15.06
 1. Бришење на неактивни корисници повеќе од 1 година (680/9598 корисници).
 2. Евиденција на датуми за електронско полагање на Универзитетски предмети.
 3. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (601 студенти).
 4. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 5. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (4 интервенции).
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (14/13634 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  35

  Конверзации :

  3

04.06 - 08.06
 1. Евиденција на датуми за електронско полагање на Универзитетски предмети.
 2. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетски предмети (624 студенти) и други предмети (1 студент).
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 4. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (10 интервенции).
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (0/13629 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  46

  Електронска пошта :

  39

  Конверзации :

  4

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..