ЦЕУ Активности

Март - 2017

27.03 - 31.03
 1. Доделување на привилегии (Reviewer) во Зборникот на Факултет за информатика во ЈС системот.
 2. Ажурирање на е-Учење базата на прашања на 26 Универзитетски предмети (Избор).
 3. Бришење на неактивни корисници повеќе од една година (4136 корисници).
 4. Техничка поддршка на Ф. за информатика за Зборникот во ЈС системот.
 5. Евиденција на датуми за електронско полагање кај 26 Универзитетски предмети.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (12 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (49/11805 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  31

  Електронска пошта :

  15

  Конверзации :

  20

20.03 - 24.03
 1. Ажурирање на Агро база асистент (obp.ugd.edu.mk) на Земјоделски факултет.
 2. Ажурирање на податоци на Факултет за образовни науки во УГД Scholar системот.
 3. Ажурирање (update, backup) на серверите на: УГД Scholar, е-Библиотека, ЈС журнали.
 4. Чистење на темп директориум на системот за е-Учење.
 5. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (10 интервенции).
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (2/11756 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  16

  Конверзации :

  10

13.03 - 17.03
 1. Ажурирање на Агро база асистент (obp.ugd.edu.mk) на Земјоделски факултет.
 2. Изработка на извештај за Попис и опис на трајна архивска граѓа на ЦЕУ за 2016 година.
 3. Ажурирање на податоци на Правен факултет во УГД Scholar системот.
 4. Прикачување на Зборник од економски факултет во е-Библиотека.
 5. Ажурирање (update) на модулите: bigbluebuttonbn, recordingsbn во е-Учење платформата.
 6. Чистење на темп директориум на системот за е-Учење.
 7. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење и ЈС системот.
 8. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (23 интервенции).
 9. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (6/11754 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  35

  Електронска пошта :

  40

  Конверзации :

  8

06.03 - 10.03
 1. Ажурирање на Агро база асистент (obp.ugd.edu.mk) на Земјоделски факултет.
 2. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 3. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење и ЈС системот.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (20 интервенции).
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (8/11748 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  30

  Електронска пошта :

  15

  Конверзации :

  10

27.02 - 03.03
 1. Конфигурација на cron за ажурирање на нови податоци во Moodle платформата.
 2. Ажурирање (upgrade) на модулите: bigbluebuttonbn, recordingsbn, теми во е-Учење платформата.
 3. Ажурирање (upgrade) на нови модули во виртуелниот BigBlueButton сервер.
 4. Ажурирање на Агро база асистент (obp.ugd.edu.mk) на Земјоделски факултет.
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системот за е-Учење и ЈС системот.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (17 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (55/11740 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  35

  Електронска пошта :

  20

  Конверзации :

  15

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..