ЦЕУ Активности

Декември - 2015

28.12 - 31.12
 1. Подготовка за одржување на обуки со наслов „Користење на платформата за е-Учење“.
 2. Креирање на извештаи за електронското тестирање на Универзитетските предмети.
 3. Техничка обработка и прикачување на нови зборници во е-Библиотека.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-Учење (прашања за електронско тестирање).
 5. Одобрување на 30 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  40

  Електронска пошта :

  53

  Конверзации :

  20

21.12 - 25.12
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети (145 студенти).
 2. Техничка поддршка за креирање на Зборници и ажурирање на трудови во JS системот (Земјоделски факултет).
 3. Техничка обработка и прикачување на нови книги во е-Библиотека (5 книги).
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со УГД Scholar (профили).
 5. Одобрување на 82 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  60

  Електронска пошта :

  65

  Конверзации :

  10

14.12 - 18.12
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети (132 студенти).
 2. Ажурирање (update) на серверите на е-Библиотека.
 3. Техничка обработка и прикачување на нови книги во е-Библиотека (12 книги).
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со УГД Scholar и е-Библиотека (кориснички профили, е-Книги).
 5. Одобрување на 83 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  50

  Електронска пошта :

  60

  Конверзации :

  31

07.12 - 11.12
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети (205 студенти).
 2. Ажурирање (update) на серверите на УГД Scholar.
 3. Техничка обработка и прикачување на нови зборници и линкови во е-Библиотека.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со е-Учење.
 5. Одобрување на 10 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  26

  Електронска пошта :

  45

  Конверзации :

  20

30.11 - 04.12
 1. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-учење и УГД журнали.
 2. Ажурирање на курсеви на Moodle 2 платформата.
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со УГД Scholar и е-Библиотека (е-Книги).
 4. Одобрување на 10 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  45

  Електронска пошта :

  30

  Конверзации :

  15

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..