ЦЕУ Активности

Април - 2016

25.04 - 29.04
 1. Инсталација на новата база на пестициди на obp.ugd.edu.mk
 2. Миграција на корисници и нивни податоци од старата верзија на УГД Scholar во новата верзија (50/372 кориснички профили).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-Учење, ЈС системот, е-Библиотека.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (0/10310 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  31

  Електронска пошта :

  45

  Конверзации :

  10

18.04 - 22.04
 1. Правење статистика за „Вкупно достапни курсеви во платформата на е-Учење за периодот 2013-2015“ наменета за самоевалуацијата на УГД за период 2013-2015.
 2. Креирање и конфигурација на нов Debian сервер наменет за база на пестициди obp.ugd.edu.mk
 3. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети (58 студенти).
 4. Миграција на корисници и нивни податоци од старата верзија на УГД Scholar во новата верзија (88/322 кориснички профили).
 5. Обновување на Агро база асистент на Земјоделски факултет.
 6. Доделување привилегии на корисници за пристап до категории (факулети) во системот на е-Учење за спроведување на анкета.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (4/10311 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  48

  Електронска пошта :

  59

  Конверзации :

  18

11.04 - 15.04
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети (61 студенти).
 2. Миграција на корисници и нивни податоци од старата верзија на УГД Scholar во новата верзија (64/234 кориснички профили).
 3. Креирање и праќање извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети.
 4. Техничка обработка и прикачување на нови книги во е-Библиотека.
 5. Обновување на Агро база асистент на Земјоделски факултет.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (26/10307 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  44

  Електронска пошта :

  35

  Конверзации :

  22

04.04 - 08.04
 1. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети (506 студенти).
 2. Миграција на корисници и нивни податоци од старата верзија на УГД Scholar во новата верзија (79/170 кориснички профили).
 3. Креирање и праќање извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање по предметот Информатика и Универзитетските предмети.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-Учење.
 5. Обновување на Агро база асистент на Земјоделски факултет.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (40/10281 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  50

  Електронска пошта :

  52

  Конверзации :

  14

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..