ЦЕУ Активности

Август - 2015

24.08 - 28.08
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети во повеќе градови (186 студенти).
 2. Креирање на извештаи за електронското тестирање на Универзитетските предмети (11 предмети).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-Учење и e-Библиотека.
 4. Одобрување на 30 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  30

  Електронска пошта :

  43

  Конверзации :

  21

17.08 - 21.08
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети во повеќе градови (127 студенти).
 2. Креирање на извештаи за електронското тестирање на Универзитетските предмети (10 предмети).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за е-Учење и e-Репозиториум.
 4. Одобрување на 40 трудови во е-Репозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  30

  Конверзации :

  15

10.08 - 14.08
 1. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (100 прашања).
 2. Конфигурација SimpleSAMLphp апликација за автентикација во е-Библиотека (УГД форма за најава на корисници).
 3. Евиденција на испитни термини за Електронско тестирање во Септемвриска сесија.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  13

  Електронска пошта :

  15

  Конверзации :

  5

04.08 - 07.08
 1. Анализа и конверирање на 625 постоечки трудови од (.doc, .docx, .ppt, .pptx, .jpg, .png) во .pdf формат на еРепозиториум.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  10

  Електронска пошта :

  12

  Конверзации :

  2

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..