ЦЕУ Активности

Јуни - 2016

27.06 - 01.07
 1. Спроведување на електронско тестирање по 26 Универзитетски предмети (105 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Конфигурација на 3 XEN сервери на Факултетот за информатика.
 5. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за: е-Учење.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (13/10460 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  49

  Електронска пошта :

  60

  Конверзации :

  25

20.06 - 24.06
 1. Спроведување на електронско тестирање по 26 Универзитетски предмети (1740 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за: е-Учење.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  200

  Електронска пошта :

  130

  Конверзации :

  30

13.06 - 16.06
 1. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (858 студенти).
 2. Мониторинг на логови (IP адреси) на сите студенти при електронското тестирање.
 3. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 4. Прикачување на „Зборник за трудови“ за Факултет за образовни науки во ЈС системот (30 трудови).
 5. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за: е-Учење и ЈС.
 6. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 7. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (10/10447 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  110

  Електронска пошта :

  70

  Конверзации :

  25

06.06 - 10.06
 1. Евидентирање на датуми за електронско полагање по Универзитетските предмети.
 2. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (1324 студенти).
 3. Прикачување на „Зборник за трудови“ за Факултет за образовни науки во ЈС системот (40 трудови).
 4. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-Учење, УГД Scholar.
 5. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 6. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (14/10437 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  100

  Електронска пошта :

  85

  Конверзации :

  20

30.05 - 03.06
 1. Миграција на сите податоци од стариот на новиот сервер на еБиблиотека и Конфигурација на серверот за пристап до еБиблиотека (Привилегии).
 2. Евидентирање на датуми за електронско полагање по Универзитетските предмети.
 3. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети.
 4. Правење упатство за пополнување на следните податоци во УГД Scholar
  - Факултет,
  - Катедра,
  - Статус (пр. Наставници ; Соработници ; Ангажирани наставници ; Ангажирани соработници ; Пензионирани).
 5. Линкување на сите лични профили со главната веб страница на Универзитетот во делот „Наставен кадар“ на секој Факултет.
 6. Прикачување на „Зборник за трудови“ за Факултет за образовни науки во ЈС системот (10 трудови).
 7. Изработка на месечен извештај за ЦЕУ (за месец: мај, 2016).
 8. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: системот за е-Учење, УГД Scholar.
 9. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 10. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (22/10423 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  85

  Електронска пошта :

  48

  Конверзации :

  12

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..