ЦЕУ Активности

Јули - 2016

11.07 - 15.07
 1. Бришење на неактивни корисници повеќе од 1,5 години во системот на е-Учење (1342/14899 корисници).
 2. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 3. Чистење на темп директориум на системот за е-Учење.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (25/10485 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  10

  Електронска пошта :

  30

  Конверзации :

  6

04.07 - 08.07
 1. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање на Универзитетските предмети.
 2. Конфигурација на серверска опрема во сервер просторијата на Факултетот за информатика, Кампус 2. (мрежа, сервери, свич, рутер, упс).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со системот за: е-Учење.
 4. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2.
 5. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (25/10485 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  40

  Конверзации :

  10

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..