ЦЕУ Активности

Јули - 2014

07.07 - 11.07
 1. Техничка обработка и прикачување на 8 нови книги, 2 зборници, 1 е-каталог во е-Библиотека
 2. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: репозиториум.
 3. Одобрување на 56 трудови во репозиториумот.
 4. Ажурирање (Update) на веб серверите на УГД Scholar и е-Библиотека.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  20

  Електронска пошта :

  23

  Конверзации :

  19

30.06 - 04.07
 1. Креирање на ПДФ документи за премети од наставните програми (100 предмети за 8 студиски програми).
 2. Внесување на прашања во системот за е-учење за електронско тестирање (60 прашања).
 3. Решавање на кориснички проблеми и прашања поврзани со: УГД журнали, репозиториум.
 4. Одобрување на 128 трудови во репозиториумот.
 5. Тестирање на хардвер и преземање на податоци од Тест серверот на ЦЕУ.

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  49

  Електронска пошта :

  50

  Конверзации :

  32

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..